Synode-samtale i AC

Tid og sted: Mandag den 02. maj 2022 kl. 19:00 i Murstenslokalet (Jagtvej 183, indgang i gården i hjørnet ved Sankt Augustins Kirke). Alle menigheder, ordenssamfund og lægmandsorganisationer i det danske, katolske landskab har modtaget en indbydelse fra Pave Frans – formidlet af Biskop Czeslaw – til at deltage i den tidligere annoncerede synodale proces. […]

Referat af Academicum Catholicums ordinære generalforsamling for året 2021

Afholdt: 31. marts 2022, kl 18.00 – 19.00 i Englesalen. I henhold til den udsendte dagsorden afhandledes følgende punkter. ad A. Valg af dirigent. Laurits Lauritsen valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede dernæst, at mødeindkaldelse med dagsorden var udsendt mindst tre uger før afholdelsen til hvert enkelt medlem (se § 10 i AC-vedtægterne).  ad B. Beretning […]

AC-Nyhedsbrev nr. 11. 31. marts 2022.

Kære medelemmer af AC!  Dette nyhedsbrev er tillige den årlige beretning for 2022 og skal derfor ses som et skriftligt grundlag for foreningens ordinære generalforsamling 31. marts 2021. Sidste års generalforsamling blev afholdt, medens corona epidemiens truende skygge endnu lå over menneskeheden. I år har vi, siden den russiske invasion af nabolandet Ukraïna den 24. februar, været hjemsøgt […]

Livestreaming af GF og efterfølgende foredrag

Kære AC-venner, Generalforsamling med efterfølgende foredrag ved Henrik Ertner om Mission og Martyrium bliver livestreamet her: https://www.facebook.com/events/537111251337252?ref=newsfeed Det er vores første live-streaming, så hav venligst tålmodighed, hvis der vil være elementer af streamingen, der kan optimeres. Bedste hilsener, Niels Christian Hvidt

Generalforsamling & Foredrag

Bestyrelsen indkalder hermed til AC’s årlige generalforsamling (jf. AC’s vedtægter § 10) med efterfølgende foredrag ved Henrik Ertner Rasmussen Tid: Torsdag den 31.marts 2022 kl. 18:00 præcis. Forventet afslutning:  kl. 19:00. Sted: Jagtvej 187B, 2100 København Ø. (Englesalen – indgang ad trappen i gården ved St. Augustin). Dagsorden (jf. vedtægterne § 10, stk. 4): Valg af […]

Academicum Catholicums aktiviteter marts 2022

DUCCIO di Buoninsegna Temptation on the Mountain (scene 3) 1308-11 Tempera on wood, 43 x 46 cm Frick Collec-tion, New York

Fastetiden markeres i år med en fasteretræte lørdag den 26. marts kl. 15:00. Pater Martin Chase, SJ vil være retrætemester. Tidsplan: 15:00 -15:45 oplæg (v. p. Martin)15:45 – 16:30: Meditation16:30 – 17:15: Relevant samtale og spørgsmål17:30: Vigiliemesse Der vil være lejlighed til skriftemål.  Kl. 17:30, altså i direkte til tilslutning til retræten, vil man kunne […]

AC-Nyhedsbrev nr. 10: Nytåret 2021 – 2022

Kære Medlemmer og Venner af Academicum Catholicum: Først bestyrelsens varme ønsker om et   velsignet Nytår 2022! Vi kan også ved dette årsskifte se tilbage på et usædvanligt kalender- og AC-aktivitetsår: Tolv måneder ifølge kalenderen, som kun blev til seks, hvis vi betragter på aktiviteterne.  – Det vil sige 2020-situationen, der gentog sig med visse variationer: de […]

ADVENTSRETRÆTE med pater Martin Chase, S. J.

Academicum Catholicum kan atter i år indbyde medlemmerne til en mini-adventsretræte. I år afholdes den lørdag d. 27. november 2021 kl. 15 med forventet afslutning kl 17. Kl. 17:30, altså i direkte til tilslutning til retræten vil der være lejlighed til at deltage i vigiliemesse i huskapellet med pater Martin Chase som celebrant. Nærmere oplysninger: […]

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 25. AUGUST 2021

ACADEMICUM CATHOLICUM A. Valg af dirigent og referent Niels-Henrik Assing bød velkommen til de fremmødte.  Der blev for første gang i foreningens historie live-streamet til dem, som ikke kunne deltage fysisk. Generalforsamlingen var i år også en markering af genåbningen for AC efter COVID-19 pandemien samt en markering af, at det i år er 125 […]

Foredrag ved Generalvikar Niels Engelbrecht om Jesuitternes betydning for det højere skolevæsen i Danmark

Tirsdag den 09. november 2021 kl. 19:00 vil generalvikar Niels Engelbrecht, selv dimitteret fra Niels Steensens Gymnasium (NSG), og senere underviser på skolen, tale over emnet Jesuitternes betydning for det højere skolevæsen i Danmark.  Niels Engelbrecht fortæller om sit foredrag:  “Jesuitterne ville oprindelig slet ikke til Danmark, men så startede den tyske “jernkansler”, Otto von Bismarck sin Kulturkampf – og Berlingske […]