AC-Nyhedsbrev nr. 13 – januar 2023.  

Først og fremmest ønsker bestyrelsen  medlemmer og venner af AC et velsignet Nytår – med tak for året der gik! NB: med årsberetning for 2022 og referat af den ordinære generalforsamling 24. januar 2023. Dette AC-Nyhedsbrev  nr. 13 indeholder  først en beretning for året 2022.  I den forbindelse skitseres bestyrelsens tanker og planer for fremtiden. […]

Ukraine og den ortodokse kirke

Torsdag den 23. februar Kl. 18:30 – 20:00 Foredrag om Ukraine og den ortodokse kirke. Den ukrainske ortodokse kirkes situation og den aktuelle konflikt med Rusland med oplæg af Christian Gottlieb, Adjungeret professor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Debatten er arrangeret af Academicum Catholicum, https://academicumcatholicum.dk/ og finder sted i Menighedslokalet i Bredgade 69A, København. Kl. […]

Foredrag om Niels Stensen ved læge Jesper Brandt Andersen

Niels Stensens festdag den 25. november  2022  fejrer vi i år – i overensstemmelse med en solid AC-tradition – med en højtidelig Messe. Tid og sted: 25. november 18:00, Sankt Augustins Kirke, Jagtvej 183, 2100 København Ø. Efter Messen vil læge Jesper Brandt Andersen fortælle om den salige Niels Stensen og især hans betydning som […]

ADVENTSRETRÆTE med pater Martin Chase, S. J.

Igen i år indbyder Academicum Catholicum medlemmerne og andre interesserede til en mini-adventsretræte. Tid: lørdag d. 3 . december 2022 kl. 15 med forventet afslutning kl 17. Tidsplan: 15:00 -15:45 oplæg (v. p. Martin) 15:45 – 16:30: Meditation. Der vil være lejlighed til skriftemål efter aftale. Kl. 17:30, altså i direkte til tilslutning til retræten, […]

Allesjæle 2. november 2022

Kære medlemmer og venner af AC!  Onsdag den 02. november 2022 vil vi i AC – traditionen tro – mindes vore afdøde med en særlig Messe kl. 19. Celebrant pastor Daniel Steiner Ebert. Sted: Huskapellet bag St. Augustins kirke, Jagtvej 183 (indgang fra gården). Efter Mesen vil pastor Daniel holde et oplæg om ROSENKRANSEN:  Hvordan […]

AC-Nyhedsbrev nr. 12 – september 2022

Kære medlemmer og venner af AC! I sidste AC-Nyhedsbrev – nr. 11 af 31. marts 2022 – fik I først en beretning for året 2021 med det første kvartal af 2022. Dernæst et rids af bestyrelsens tanker og planer for fremtiden – og i den forbindelse bl.a. at bestyrelsen så det som sin centrale opgave […]

Reformation – Modreformation – Katolsk reform?

AC indbyder til et eftermiddagsseminar lørdag den 08. 10. 2022 kl. 14:00 – 17:00 over temaet: Reformation – Modreformation – Katolsk reform? NB – download powerpoint-slides fra foredraget nedenfor. Sted: Englesalen, Jagtvej 183D, København Ø Med seminaret ønsker vi at markere 400-året for kanoniseringen (1622) af blandt andet Teresa af Avila, Ignatius af Loyola og Francisco Xavier: Sct. Teresa mystiker […]

Foredrag om Personalismen

Academicum Catholicum indbyder til foredrags- og debataften med Bjørn Thomassen om Personalismen onsdag den 21. september kl. 19 i Englesalen , Jagtvej 183, Kbh. Ø (indgang fra gården ved Sankt Augustin Kirke).  Efter en lang sommerferie slår AC atter dørene op for en ny sæson med en serie foredrags- og debatarrangementer. Som det første i […]

AC-input til Synodekontaktgruppen

16. maj 2022 Til Synodekontaktgruppen, att. Nik Bredholt. Vedlagt følger notat om diskussionsmøde i AC afholdt 02. maj 2022. Emnet var den synodale proces i Verdenskirken og i særdeleshed i vores bispedømme. Notatet er søgt affattet på en sådan måde, at det forhåbentlig kan anvendes som bidrag til bispedømmets samlede input i den synodale proces’ videre forløb. Vi […]