Synode-samtale i AC

April 30, 2022

Tid og sted: Mandag den 02. maj 2022 kl. 19:00 i Murstenslokalet (Jagtvej 183, indgang i gården i hjørnet ved Sankt Augustins Kirke).

Alle menigheder, ordenssamfund og lægmandsorganisationer i det danske, katolske landskab har modtaget en indbydelse fra Pave Frans – formidlet af Biskop Czeslaw – til at deltage i den tidligere annoncerede synodale proces. Denne invitation gælder naturligvis også os i Academicum Catholicum; og foreningens bestyrelse tager med interesse og forventning denne opfordring op til at komme med en udtalelse til vort bispedømme!

Senere har den af bispedømmet nedsatte Synodekontaktgruppe (hvor  bla. Nik Bredholt er rmedlem) ved et brev til de ovennævnte adressater foreslået, at man i den synodale arbejdsproces kan indsnævre fokus yderligere til følgende tre temaer: fællesskab, deltagelse og mission. Dette brev er vedhæftet.

I en artikel i Katolsk Orientering (årgang 2022 nr. 15) er der redegjort for, hvorledes man fra bispedømmets side forestiller sig, at dette synodale arbejde mest formålstjenligt kan foregå. Og i den forbindelse er omtalt en række temaer, 10 ialt, som det foreslås, at der især fokuseres på.

Arbejdet i AC-regie må efter bestyrelsens mening tage afsæt i de retningslinjer, bispedømmet har anbefalet.  Samtidig er det naturligt, at AC – som en frit tænkende katolsk akademikerforening – supplerer disse temaer, betræder andre stier og dermed sender signaler, som vi anser for vigtige for udviklingen for Kirken (i bred forstand) og for vort eget arbejde som forening.

AC’s beskæftigelse med den synodale overvejelse og samtale tager principielt sin begyndelse med nærværende avisering og indbydelse til et møde for foreningens medlemmer og venner.

 • Dette møde indkaldes hermed til mandag den 02. maj 2022 kl. 19:00 i Murstenslokalet. 

AC’s beskæftigelse med sagen er ikke blot at forfølge et informativt (dvs. intellektuelt) sigte, men at engagere foreningen direkte i et formativt arbejde, der består i at yde et positivt bidrag til vores bispedømmes input til den nordiske bispekonference.

På mødet den 02. maj vil der

1) blive orienteret generelt om arbejdet med den synodale proces både i bispedømmet og på Verdenskirkens plan: vi må på intet tidspunkt tabe det universelle aspekt af sigte! I den forbindelse berøres de forhold, der gør det helt nødvendigt at gennemføre synoden. Det er altså spørgsmålet: Hvorfor Synode nu?, der tages op.

2) Der vil endvidere blive givet mulighed for en kort orientering fra en eller flere danske menigheder, der er godt igang med arbejdet. 

3) Dernæst vil vi tage hul på en debat på stedet om den synodale proces, dens form og indhold. 

4) Og endelig skal vi have lagt en plan for det videre arbejde – for processen må naturligvis føres videre i løbet af maj måned med henblik på at afgive en udtalelse senere på måneden.

Vi håber, at flest mulige vil kunne deltage: Vel mødt!   

Bestyrelsen for AC

Brev fra Synode kontaktgruppen  med vejledning til synodearbejdet

Kære alle Glædelig Påske! Dette er en mail tiltænkt dem, der besvarer den synodale proces på vegne af en menighed, et ordenssamfund eller en anden katolsk gruppe i Bispedømmet København. Hvis det ikke er dig, vil du så videresende denne mail til rette vedkommende?

Mange tak! 

Tak til dem, der allerede har besvaret den synodale proces. Dette er blot en lille påmindelse om at lave besvarelsen ved hjælp af denne online formular: https://forms.gle/cEium7BGK16BCwmp7 Vi beder jer om dette, for at lette efterarbejdet og være sikre på at få så mange aspekter som muligt af jeres besvarelser med. I formularen er det muligt at besvare med udgangspunkt i de tre temaer fællesskab, deltagelse og mission. Man kan desuden besvare de ti temaer, der også fremgik af synodematerialet. Man besvarer udelukkende de spørgsmål, I har arbejdet med. Sidst i denne mail finder du en gengivelse af spørgsmålene fra besvarelsesformularen. På forhånd mange tak for hjælpen! 

Med venlig hilsen    

Synodekontaktgruppen 

Spørgsmålene i formularen er nedenstående: Arbejde med første nøgleord: Fællesskab

 1. Hvilke erfaringer af fællesskab har vi, som har givet anledning til glæde, styrkelse i troen eller håb?
 2. Hvilke erfaringer af fællesskab har vi, der har vakt sorg, vrede, savn eller svigt?
 3. Når vi sammenfatter vores erfaringer, hvad tror vi så, at Helligånden ønsker at sige til os gennem dem; positive og negative?

Arbejde med andet nøgleord: Deltagelse

a.         Hvilke erfaringer af deltagelse har vi, der har givet anledning til glæde, styrkelse i troen eller håb?

b.        Hvilke erfaringer af deltagelse, har vi der har vakt sorg, vrede, savn eller svigt?

c.         Når vi sammenfatter vores erfaringer, hvad tror vi så, at Helligånden ønsker at sige til os gennem dem; positive og negative?

Arbejde med tredje nøgleord: Mission

 1. På hvilke områder kan vi vidne om evangeliet enten i vores eget liv, i det kirkelige fællesskab eller i samfundet?
 2. Når vi sammenfatter vores erfaringer, hvad tror vi så, at Helligånden ønsker at sige til os gennem dem; positive og negative?

Opsamling

 1. Hvilke ønsker har vi for Kirken fremover; i menigheden, i bispedømmet og måske i Verdenskirken?
 2. Hvordan kan vi fortsætte samtalen og leve som en synodal Kirke?

De ti temaer:

 1. Vi er vejfæller
 2. At lytte. At høre på hinanden
 3. At tage ordet
 4. At fejre
 5. At dele ansvaret i vores fælles sendelse
 6. Dialog i Kirken og i samfundet
 7. Økumeni
 8. Autoritet og deltagelse
 9. At skelne – discernement
 10. At skoles til synodalitet