Heldagsseminar om katolske vinkler på reformationen med oplægsholdere fra ind- og udland

August 17, 2017

4. November 2017 10:00-16:30

Dette år byder på mange arrangementer herhjemme i forbindelse med markeringen af 500-året for reformationens begyndelse. Den overvejende del af de ca. 500 forskellige arrangementer i årets løb er udgået fra alle mulige folkekirkelige kredse, som til deres rådighed har over 30 mio. kroner (hvoraf en stor del er statsstøtte).

Som ’modvægt’ hertil afholder Sankt Andreas Bibliotek, Academicum Catholicum og Ælnoth i fællesskab et heldagsseminar om ’katolske vinkler på reformationen’. Det foregår lørdag den 4. november kl. 10-16:30 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium, Østerbro i København, hvor fortrinsvis katolske historikere og andre fagfolk vil nuancere den ’officielle’ fortælling om reformationen i Danmark og de forskellige årsager hertil. Der vil også være ikke-katolske fagfolk, som især vil indgå i debatterne efter indlæggene.

Det foreløbige program for seminaret:

Indledende forelæsning

Anders Piltz: Örat tar över. Trons avmaterialisering på 1500-talet

1. session: Reformationen i nutiden

Helge Clausen: Den manglende forståelse af katolske emner i Danmark som følge af trosskiftet

Jørgen Arpe Munksgaard: Den offentlige debat herhjemme i anledning af markeringen af reformationsjubilæet

Bjørn Thomassen: Myter om reformationen i Danmark

Moderator: Jeppe Duvå. Discussant: Carsten Bach Nielsen

2. session: Reformationen i litteratur, kunst og fortælling

Pil Dahlerup: Troskiftets nedslag i reformationstidens danske litteratur

Hans Jørgen Frederiksen: Ændringer i kirkekunsten i Danmark som følge af reformationen

Kaare Rübner Jørgensen: En tredie vej: Poul Helgesens reformkatolicisme

Moderator: Jakob Egeris Thorsen. Discussant: Andreas Bandak

3. session: Reformationens hændelsesforløb og den historiske kontekst

Tore Nyberg: Reformationen – en eller flere?

Jørgen Nybo Rasmussen: Biskoppernes fængsling og Luthers sejr i Danmark

Bendt Fabricius: Genfortælling af reformationshistorien

Moderator: Niels-Henrik Assing. Discussant: Lisbeth Christoffersen

4. session: Reformation i hele riget – et kig tilbage og et kig frem

Ivar Hoel: Reformationen i Norge og på Island

Brian McGuire: Reformbevægelser i århundrederne før reformationen

Jakob Egeris Thorsen: Reformationens relevans for den globale kristendom i dag: et økumenisk-katolsk perspektiv

Moderator: Bjørn Thomassen. Discussant: Ingen

Ved konferencens afslutning udleveres en hæfte med de forskellige indlæg.

Målgruppen for seminaret er alle historisk interesserede. Tilmelding til Helge Clausen clausen.helge@gmail.com OG indbetaling af 100 kr. i deltagergebyr til Ælnoths bankkonto: 7260 1209595.

Tilmeldingsfrist: En uge før seminaret, dvs. lørdag den 28. oktober.