Eftermiddagsseminar om emnet : “De kristne minoriteters dramatiske historie i Osmannerriget og i den moderne tyrkiske stat.” Emnet vil blive belyst af P. Sigurd Sverre Stangeland og Jon Gissel

August 19, 2021

Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 14:00 belyses på et eftermiddagsseminar et aktuelt spændingsfelt: Forholdet mellem Kristendommen og Islam. Hovedaktører er historiker og teolog Sigurd Sverre Stangeland (2. præst og kapellan i Sct. Albani kirke, Odense) og forfatteren, historiker, dr. phil. Jon Gissel.

Stangeland har doktorgrad i historie fra Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim på afhandlingen ”Die Rolle Deutschlands im Völkermord an den Armeniern”. Var i årene 2008-2012 ansvarlig for undervisningstilbuddet i sammenlignende genocidforskning ved NTNU, og underviste derudover i tysk politisk historie indenfor perioden 1890-1918. Stangeland har arbejdet mange år som officer i det norske luftforsvar og efterretningstjeneste.   

Han skriver om sit foredragstema: 

”Det armenske folkedrab 1915-16: Hvorfor blev armenerne dræbt? Forsøg på identifikation af mulige drivkræfter bag den radikale befolkningspolitik set i lys af den politiske, idémæssige og økonomiske udvikling indenfor Osmannerriget gennem perioden 1908-1915.”  

P. Stangeland vil præsentere de dramatiske ændringer i Osmannerrigets politiske system som følge af ungtyrkernes magtovertagelse i 1908 og statskuppet i 1913. Indledningsvis vil han give en skitse af armenernes politiske, religiøse og økonomiske position i Osmannerriget i årene 1895-1914. Under hoveddelen af foredraget vil han præsentere de politiske idéer, som gennemsyrede den ungtyrkiske bevægelse i almindelighed og de mere radikale ideer som kupmagerne i 1913 blev eksponenter for. 

Jon Gissel vil belyse hovedtemaet med udgangspunkt i et af den senere tids tragiske tilbageslag i forholdet til Islam: Ændringen af Hagia Sophia i Istanbul til status fra offentligt tilgængeligt historisk mindesmærke/museum til en regulær moské til eksklusiv religiøs brug for muslimer. I sit indlæg vil Jon Gissel give et rids af Det byzantinske Riges tusindårige historie. Riget, der omfattede den østlige del af Romerriget og var stærkt præget af Kristendommen, havde kejseren som kirkeligt overhoved. Efter en lang og heroisk kamp mod de langvarige bølger af folkevandringer og ikke mindst den muhamedanske fremtrængen, bukkede riget under med Konstantinopels fald i 1453. Her blev den gamle Hagia Sophia katedral omdannet til hovedmoské i Osmannerriget, indtil den i 1934 blev museum. Gissel vil endelig kaste et blik på den seneste udvikling og de reaktioner, der er kommet (eller udeblevet!) fra kristen side. 

Jon beskæftiger sig i sin forskning og sit forfatterskab ikke mindst med brydningen i dansk åndsliv mellem kulturkonservatisme og radikalisme. Han, der har lutherske rødder, men i dag tilhører den rumænsk-ortodokse kirke, dyrker desuden, som et andet forskningsfelt, Byzans og ortodoks kirkehistorie og spiritualitet. 

P. Stangeland har givet tilsagn om at afslutte eftermiddagen med at celebrere søndagens messe.

Mødet bliver afholdt i Englesalen, Niels Steensens Gymnasium (indgang fra gården ved Sankt Augustins Kirke Jagtvej 183).