Foredrag ved Nik Bredholt om Mogens Ballin

August 19, 2021


Tirsdag den 21. september 2021 kl. 19:00

vil Nik Bredholt fortælle om sin oldefar, konvertitten, maleren og kunsthåndværkeren, Mogens Francesco Ballin,hvis 150-års fødselsdag vi havde planlagt at fejre på selve dagen, den 19. marts 2021. Pandemien har desværre gjort det nødvendigt at udskyde markeringen. Nik Bredholt (engageret aktør i dansk kirkeliv, igennem en årrække formand for Justitia et Pax i Danmark og desuden Ballins oldebarn) har tilbudt at være hovedtaleren. Nik fortæller selv om sit indlæg:   

”I marts måned 2021 er det 150 år siden kunstmaleren, sølvsmeden og konvertitten Mogens Ballin blev født i København. Selvom Mogens Ballin allerede dør i 1914, knap 43 år gammel, så formår han at sætte sit præg på den katolske kirke. I kraft af sit eget virke, men også i kraft af den familie han og hans kone Marguerite Ballin (f. d’Auchamp) skaber.

Mogens Ballin bliver katolik i en tid, hvor den danske katolske kirke stadig er ganske lille. Hvor det primært er udenlandske præster, der servicerer menighederne, og det at konvertere betragtes med forundring.

Selv lærer han kirken at kende i Frankrig og Italien og kommer som ny konvertit til Danmark, hvor han med stor entusiasme og engagement taler om sin tro. Her møder han bl.a. Johannes Jørgensen.

Vi vil følge hans overvejelser omkring det katolske med hans ønske om at oprette en katolsk højskole, og vi vil følge enkelte af de personer, som Mogens Ballin påvirkede i katolsk retning. Endelig vil vi se på hans fem børn, hvoraf de fire besluttede at gå i kirkens tjeneste.

Vi vil også se på Mogens Ballins kunst. Fra hans påvirkning af det nyeste inden for fransk avantgarde, nabi-bevægelsen, til hans arbejde som sølvsmed.

Ud over en samtale om de historiske forhold omkring Mogens Ballin og personer, som er tæt på ham, er oplægget en mulighed for at tale om inspirationen i kirken, og behovet for engagement og entusiasme.”

Mødet blive afholdt i Englesalen, Niels Steensens Gymnasium (indgang fra gården ved Sankt Augustins Kirke Jagtvej 183).