Corona pandemien og theodicé problemet – katastrofen i teologi- og filosofihistorisk belysning.

June 24, 2020

Foredrag af dr.theol. Niels Christian Hvidt lørdag den 29. august 2020 kl. 15:00

Niels Christian Hvidt, der er dr.theol. fra Gregoriana Universitetet på en afhandling om kristen profeti i den post-bibelske tradition[1], men arbejder som professor (i åndelig og eksistentiel omsorg) på Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, vil med os dele tanken om, hvordan vi som kristne kan forstå det onde, som det manifesterer sig gennem naturkatastrofer, epidemier og andre udefra kommende fænomener. Hvilke tanker har filosoffer og teologer gjort sig om dette fra Jobs Bog og Epikur til Oplysningstidens filosoffer (især Leibniz og Voltaire)? Hvordan kan det objektivt onde tydes som et profetisk tegn? – bliver nogle af de spørgsmål, der stilles.

Niels Christian Hvidt har selv skrevet en tekst om teodicéproblemets historiske udvikling, som han vil tage udgangspunkt i [2]

En dansk sammenfatning kan downloades her:


[1] Christian Prophecy. The Post-Biblical tradition, Oxford University Press 2007, Forord af kardinal Joseph Ratzinger

[2] Hvidt, N. C. (2007). The Historical Development of the Problem of Evil. Physics and Cosmology. Scientific Perspectives on the Problem of Natural Evil (Peer Reviewed). N. Murphy, R. J. Russell and W. R. Stoeger, Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley & Vatican Observatory Publications, Vatican City State. 1: 1-34.

Tid og sted: Lørdag den 29. august 2020 kl. 15:00. Katakomberne (indgang i gården ved Sankt Augustin, Jagtvej 183D). Såfremt deltagertallet gør det nødvendigt, vil foredraget blive afholdt i kirken.