ALLE SJÆLES MESSE – Fredag den 2. november 2018 kl. 16 – med causeri ved  HELGE CLAUSEN.

October 17, 2018

Academicum Catolicum viderefører – ligesom i 2017 – den tradition at mindes vores afdøde med en Messe, efterfulgt af et foredrag el. lign., som knytter an til dagens tema.

I år sker dette på selve Alle Sjæles Dag den 2. november – med følgende program:

Mindemesse for de afdøde kl. 16.00 i huskapellet bag St. Augustins Kirke, Jagtvej 183D (med indgang gennem kirken). 

Herefter vil Helge Clausen, måske bedst kendt som forfatter til en række betsellers om katolske emner og tilllige som formand for blandt andet Sankt Andreas Biblioteket og Ælnoth, causere over sin seneste bogudgivelse, 393 Danske Katolikker og Katolikker i Danmark.

Academicum Catholicum vil  efterfølgende byde på en forfriskning.

Alle er velkomne.

PS Kl. 18.45 er der mulighed for at høre et foredrag af den polske teolog Zuzanna Radzik om kvindens rolle i Kirken. Foredraget holdes på engelsk.

NB: Mere om Helge Clausens nye bog: 

Denne bog er det første større forsøg på et dansk katolsk biografisk opslagsværk. Den omfatter både danskfødte katolikker og udenlandskfødte katolikker i Danmark. Alle opslag er forsynet med kildehenvisninger. Mange vil sikkert blive overrasket over at opdage, at kendte danskere i virkeligheden var og er katolikker, selv om de ikke selv har skiltet med det. Som sådan er denne bog ikke kun et nyttigt personalhistorisk redskab, men tillige en påmindelse om tilstedeværelsen og den kulturelle betydningen af danske katolikker fra reformationstiden til i dag.

Helge Clausen (født 1945) er ph.d. i biblioteks- og informationsvidenskab (Danmarks Biblioteksskole og Handelshøjskolen i Aarhus) og doktor i kirkehistorie (Kraków) og var frem til 2007 tilknyttet Statsbiblioteket i Aarhus. Han har udgivet talrige artikler og bøger, deriblandt på Katolsk Forlag: Katolsk mini leksikon (1988/1994), 423 helgener i troen og i kunsten (2012), 265 paver. Et leksikon over alle paver (2012) og 21 konciler. De økumeniske konciler i den katolske Kirke (2012).