ACs Generalforsamling 2. juni 16:00

May 22, 2018

Kære AC-medlemmer

Bestyrelsen indkalder hermed til foreningens årlige generalforsamling (jf. love for Academicum Catholicum  § 14).

TID: Generalforsamlingen afholdes lørdag den 02. juni 2018 kl. 16:00.

STED: Niels Steensens Kollegium, pejsestuen (indgang gennem Sankt Augustins Kirke, Jagtvej 183 D, 2100 København Ø).

DAGSORDEN:

a. Generalforsamlingens valg af dirigent (jf. AC’s love § 16).

b. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (skriftlig beretning vil blive omdelt.

c. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

d. Eventuelle indsendte forslag. Der er ikke modtaget skriftlige forslag; men der forventes forelagt et første udkast til nye vedtægter til en orienterende drøftelse.

e. Valg af bestyrelse. Den nuværende bestyrelse forventes at genopstille.

f. Valg af revisorer (f. AC’s love § 12, stk 2).

g. Eventuelt

I tilslutning til generalforsamlingen vil lektor ved Saxo Instituttet (KUA) Sebastian Olden-Jørgensen tale over emnet: “Sankt Knud Badminton – eller hvordan den katolske menighed i Lyngby fik Danmarks første modernistiske betonkirke.”

Bedste hilsner

Bestyrelsen

веб займ займы онлайн быстро займы онлайн займ онлайн на карту срочно займы на карту онлайн займы на карту взять займ