Academicum Catholicum

Academicum Catholicum (AC) er en dansk katolsk forening stiftet 1896 af en kreds af katolske akademikere.

Foreningen ønsker, ligesom dengang, at skabe og opretholde et miljø for mødet mellem på den ene side vor katolske tro og religion og på den anden side kultur og videnskab. Dette sker blandt andet gennem oplysning og fri debat om tidens tendenser og udfordringer set i lyset af katolsk tro og lære, i respekt for Evangeliet og den 2.000-årige Tradition i Kirken.

AC lægger vægt på at skabe en ramme for medlemmernes fordybelse og vækst i troen, spirituelt såvel som intellektuelt.

AC samarbejder med andre katolske foreninger i Danmark og udlandet om ovennævnte mål og om aktiviteter af fælles interesse

AC’s aktiviteter foregår ved foredrag, hvor man kan møde kvalificerede oplægsholdere og engagere sig i debatten. Desuden gennemføres gudstjenester, studiekredse, retræter/exercitier og rejser/ekskursioner.

Der lægges vægt på, at trosfæller gennem et bredt spektrum af aktiviteter får lejlighed til at møde hinanden og skabe værdifulde menneskelige relationer.

Foredrag og møder i AC er offentlige og normalt gratis. Alle er velkomne.

Som medlem af AC har Du alle muligheder for at præge foreningen. AC afholder ordinær generalforsamling hvert år i maj/juni måned. Her vælger betalende medlemmer bestyrelsen og kan stille forslag til foreningens økonomi, dens politik og arrangementer.

Det årlige kontingent er p.t.

  • 200 kr. for medlemmer i Storkøbenhavn
  • 100 kr. for studerende og medlemmer uden for Storkøbenhavn
  • 300 kr. for ægtepar

Kontakt bestyrelsen via menuen ovenfor for at blive meldt ind.

Velkommen i AC!

Find Us
2677 Big Indian, New Orleans, LA 70116
Opening Hours
Monday – Saturday
10:00 AM – 7:00 PM
A break for lunch and then
01:00 AM – 02:00 AM
Closed Sundays