AC-Nyhedsbrev nr. 8.

June 24, 2020

                            Sankt Hans, 24. Juni  2020

Det føles måske som lang tid siden AC blev sat på standby umiddelbart efter Mette Frederiksens pressebriefing primo marts i år. Motivet for vores forsigtighed var: ingen syge, dårlige – endsige da “respiranter” som følge af deltagelse i foreningens aktiviteter….  

                      Forhåbentlig er alle medlemmer kommet helskindet igennem!         

                      I mellemtiden har rigtig mange af os formentlig følt savnet af sædvanlig menneskelig kontakt og af adgang til kulturelle og religiøse aktiviteter – ikke mindst det sakramentale liv.  Vi prøver nu fra AC’s side at yde vores lille bidrag til normaliseringen i form af et program for efterårssemestret 2020.

                      Efterårets program byder foreløbig på tre oplæg: 

  1. Den 29. august vil dr.theol. Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet vil tale om Corona pandemien og theodicé problemet – katastrofen i teologi- og filosofihistorisk belysning.
  2. Den 19. september 2020 vil dr. theol. Christian Noval, skoleleder Christa Bonde m. fl. oplægsholdere beskæftige sig med spørgsmålet om Katolske børn og unge i en sekulariseret kultur.
  3. Den 1. oktober 2020 behandler Julio Hans Casado Jensen, ph.d. og lektor på Københavns Universitets humanistiske fakultet, emnet Religion og politik.

Se mere på ACs hjemmeside, hvor der er præsentation af de individuelle foredrag. 

Programmet for november og december er endnu i støbeskeen, men som fixpunkter vil man kunne regne med fejring af Alle Sjæle primo november og den salige Niels Stensens fest ca. en måned senere.

                      Vi henviser til hjemmesiden og direkte meddelelser, når programlægningen for årets sidste to måneder er på plads.

Til slut en varm tak til alle Jer, der i den del af 2020, hvor AC har været i “corona-dok”, har hjulpet foreningen med jeres interesse og råd ved tilrettelæggelse det nye program. Vi har modtaget så mange gode programforslag, at der er idéer også til 2021! – Og i den forbindelse ikke mindst tak til alle, der har husket at betale medlemskontingent.

                      Skulle der imidlertid stadig være nogle, som har overset kontingentbetalingen for 2020 – eller måske 2019 – er det ikke for sent. Vi minder derfor om, at kontingentsatserne er:

Normalkontingent: 200,- kr., begge ægtefæller: 300,- kr., studerende og medlemmer udenfor Storkøbenhavn 100,- kr. 

                Kontingentet bedes indbetalt til konto 1551 – 7020996.

NB: Husk at skrive “kontingent” samt indbetalers navn i feltet til modtageren.

                Skulle der endnu være medlemmer, som ikke har fået betalt kontingentet for perioden 01.04. – 31.12. 2019, er der naturligvis mulighed for at gøre det ved samme lejlighed.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

Niels-Henrik Assing