AC-Nyhedsbrev nr. 12 – september 2022

September 25, 2022

Kære medlemmer og venner af AC!

I sidste AC-Nyhedsbrev – nr. 11 af 31. marts 2022 – fik I først en beretning for året 2021 med det første kvartal af 2022. Dernæst et rids af bestyrelsens tanker og planer for fremtiden – og i den forbindelse bl.a. at bestyrelsen så det som sin centrale opgave at prioritere det at komme tæt på den aktualitet i den samfundsmæssige og katolske virkelighed, vi oplever idag.

Det var et første initiativ i den retning, når vi i AC besluttede os for at gennemføre en SYNODEHØRING den 2. maj 2022.

Forløbet af denne høring og de anbefalinger, AC indsendte efterfølgende til arbejdsgruppen for bispedømmets koordinering af de mange udtalelser, der blev afgivet fra især sognene som led i den synodale proces, iværksat af Pave Frans og gældende for hele verdenskirken, fremgår både af AC’s hjemmeside og af en artikel i Katolsk Orientering.

Her skal blot nævnes, at den kritik, der blev fremsat af en del af de forsamlede AC-medlemmer, var både klar og umisforståelig.

Efteråret arrangementer.

Også her har vi lagt vægt på aktualitet og praktisk relevans, i det omfang det har været muligt. Første arrangement bliver en aften om den indflydelsesrige filosofiske retning, Personalismen og dens frontfigur, den franske filosof Emmanuel Mounier. Der henvises til annoncen nedenfor.

“Foredrag om Personalismen

Academicum Catholicum indbyder til foredrags- og debataften med Bjørn Thomassen om Personalismen onsdag den 21. september kl. 19 i Englesalen , Jagtvej 183, Kbh. Ø (indgang fra gården ved Sankt Augustin Kirke).

Efter en lang sommerferie slår AC atter dørene op for en ny sæson med en serie foredrags- og debatarrangementer.

Som det første i rækken lægger vi ud onsdag den 21. september kl. 19 med en aften med professor Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet) om den franske filosof Emmanuel Mounier og hans klassiske værk Le personalisme.

Om emnet skriver Bjørn Thomassen: Tænketanken Cura har netop genudgivet den katolske filosof Emmanuel Mouniers klassiske værk “Personalismen” fra 1949 på dansk. Forfatter Jonas Norgaard Mortensen og Professor Bjørn Thomassen har skrevet et fyldigt forord og en introduktion til Mounier, bogen og filosofien personalisme, som i det 20. århundrede stod stærkt som en af Europas store stemmer. Personalismens menneskesyn var Mouniers forsøg på at redefinere livsfilosofien, revitalisere personen og rekonstruere samfundet ud fra en betoning af frie relationer, ånd og engageret værdighed.

I dette oplæg vil Bjørn Thomassen introducere bogen og åbne op for en diskussion af personalismens relevans i dag.”

I oktober måned markerer vi, at det i år er 400 år siden helgenkåringen af en række spanske åndelige pionerer fra Renæssancen, hvis livsværk har været banebrydende for Kirken, og som også idag står helt centralt i vores bevidsthed. Også her henviser vi til annonceringen nedenfor. “Reformation – Modreformation – Katolsk reform?

AC indbyder til et eftermiddagsseminar lørdag den 08. 10. 2022 kl. 14:00 – 17:00 over temaet: Reformation – Modreformation – Katolsk reform?

Sted: Englesalen, Jagtvej 183D, København Ø

Med seminaret ønsker vi at markere 400-året for kanoniseringen (1622) af blandt andet Teresa af Avila, Ignatius af Loyola og Francisco Xavier: Sct. Teresa mystiker og reformator af Karmelitterordenen, Sct. Ignatius stifter af Jesuitterordenen, Sct. Franciscus, ligeledes jesuit og måske den største missionshistoriske skikkelse til alle tider – og desuden alle tre spanske!

Disse tre skikkelser er desuden repræsentative for det, der – ensidigt og muligvis misvisende – er blevet kaldt Modreformationen: idet betegnelserne Katolsk reformation/reform i højere grad anskuer denne bevægelse indefra og tager hensyn til, at den er opstået betydeligt tidligere end Reformationen nord for Alperne, der især var inspireret af Luther og Calvin. Inderlighed og konsekvens i troslivet er to nøgleord i den reformation, som Tridentinerkoncilet iværksatte i midten af 1500-tallet. Desuden vil vi på seminaret analysere og diskutere de forandringer og de historiske konsekvenser, Den katolske Kirkes reformation indebar.

Oplægsholdere vil være: Sebastian Olden-Jørgensen, ph.d. og lektor på Saxo Instituttet og Julio Hans Casado Jensen, ph.d., lektor på Institut for Engelsk, Germansk & Romansk, ligeledes Københavns Universitet.

Ved seminaret vil den netop hjemvendte pater Daniel Nørgaard, SJ introducere den (af ham
selv) fra spansk til dansk oversatte “Pilgrimmens beretning. Ignatius af
Loyolas selvbiografi” 
(Katolsk Forlag 2022). Ligesom Julio Hans Casado Jensen vil give en omtale af Ignatius’ Åndelige Øvelser”, som han netop har oversat til dansk.

Der vil blive budt på en forfriskning, og det vil derfor være praktisk at man tilmelder sig arrangementet på forhånd.

Efter seminaret, kl. 17:30, vil der være lejlighed til at deltage i en fælles Messe i Huskapellet”. 


Herudover planlægges en fælles studietur til Avila i 2023!

November vil være præget AC’s traditionelle fejring af Alle Sjæles Messe, den 2. november, hvor vi mindes vore afdøde – og i den forbindelse et foredrag (endnu ikke fastlagt).

På selve festdagen for den salige Niels Stensen, den 25. november kl. 18 vil der blive afholdt en højtidelig Messe. Efterfulgt af et foredrag kl. 19 af læge Jesper Brandt Andersen, som sidste år udgav den anmelderroste biografi “Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog” (Lindhardt & Ringhof, Købehavn 2021). Værket, der er på godt 700 tekstsider plus noter, er vel idag den mest omfangsrige og grundige behandling af Niels Stensen som læge og naturvidenskabsmand.

Endelig afholdes der en Adventsretræte lørdag den 3. december kl. 14 og resten af eftermiddagen afsluttende med fælles messefejring. Retrætemester: p. Martin Chase, SJ.

Medlemssituationen har ikke undergået væsentlige ændringer siden sidste nyhedsbrev.

Dog ønsker bestyrelsen hermed at mindes AC’s mangeårige medlem, civilingeniør Bent Hisinger, som afgik ved døden i august måned i en alder af 84. Måtte hans sjæl hvile i fred! Vi anbefaler Bent Hisinger, hans enke Ulla og øvrige efterladte familie til medlemmernes forbøn!

Vi glæder os til at se mange medlemmer til efterårets arrangementer. For AC-Bestyrelsen
Niels-Henrik Assing