«

»

To skriftlige foredrag fra foredrags- og debataften den 20. oktober 2019 i AC med titlen “Er tiden kommet til et Tredje Vatikankoncil?”

Hermed først Paul Joergensens foredragsmanuskript.

Og her endvidere Jakob Egeris Thorsens talepapir.