Ordinær og ekstraordinær generalforsamling i AC 15. juni 2019

May 22, 2019

Vedhæftninger:

AC-Nyhedsbrev nr. 3[5]

Regnskab 2018-19

Vedtægter for AC, forslag 2017

 

Kære AC medlemmer,

 

I inviteres hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AC 15. JUNI 2019,  i henhold til § 14 i love for Academicum Catholicum af 16. marts 1966.

Forventet STARTTIDSPUNKT kl. 16:30, dvs. i fortsættelse af den forudgående ekstraordinære generalforsamling (se nedenfor).

 

STED: Jesuitterne – Niels Steensens Kollegium, Pejsestuen (indgang gennem Sankt Augustins Kirke, Jagtvej 183D. 2100 København Ø).

 

DAGSORDEN:

 

A. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år; der henvises til vedheftede beretning for perioden 1. april 2018 – 1. april 2019.

B. Aflæggelse af regnskab (jf. vedheftede – endnu ikke revisorgodkendte – regnskab for regnskabsåret 2018 – 2019) samt fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

C. Eventuelle indsendte forslag.

D. Valg af styrelse.

E. Valg af revisorer.

F. Eventuelt

 

Bemærkninger: Der er tidligere indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 15.06. 2019 kl. 15:00, med revision af AC’s love på dagsordenen. Den ordinære generalforsamlings nøjagtige

begyndelsestidspunkt må derfor evt. udskydes under hensyn til, at forhandlingerne under den ekstraordinære generalforsamling skal være afsluttet. Bestyrelsen beder på forhånd om forståelse for eventuelle forsinkelser.

 

Med venlige hilsner

 

Bestyrelsen

 

——–

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AC den 15. JUNI 2019 kl. 15:00.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Academicum Catholicum lørdag den 15. Juni 2019 kl. 15:00. Sted: Niels Steensens Kollegium, Pejsestuen (indgang gennem Sankt Augustins Kirke Jagtvej 183D).

DAGSORDEN:

1. Drøftelse og evt. vedtagelse af et af AC’s bestyrelse udarbejdet forslag til vedtægter for Academicum Catholicum som erstatning for foreningens love af 16. Marts 1966 (findes på AC’s hjemmeside).

2. Evt. drøftelse af AC’s fremtid. Dette punkt kan dog også tænkes udskudt til den ordinære generalforsamling, som vil blive afholdt samme eftermiddag, i fortsættelse af den ekstraordinære.

3. Eventuelt.

Mødegrundlag: a) Forslag til vedtægter, b) anmærkninger til forslaget. Begge dokumenter er vedheftet som word-filer.

– bedste hilsner –

VEL MØDT

På bestyrelsens vegne

Niels-Henrik Assing

 

веб займ займы онлайн быстро займы онлайн займ онлайн на карту срочно займы на карту онлайн займы на карту взять займ