Foredrags- & debataften om overgrebs- og pædofilisager tirsdag den 9. oktokober 2018 kl. 19:00

September 15, 2018

Der inviteres til foredrags- og debataften om overgrebs- og pædofilisager i den Katolske Kirke. Foredraget vil afdække den aktuelle situation, dens årsager og dens konsekvenser.

Aftenens centrale foredrags- og oplægsholder er overlæge, dr. med. John-Erik Stig Hansen. Dr. Hansen  har i mange år studeret seksuelle krænkelser i Kirken. Han har igennem årene offentliggjort flere artikler om emnet, og han er formand for biskoppens rådgivergruppe vedr. seksuelle krænkelser.

Advarsel: Det sker sædvanligvis ikke, at AC indbyder til et arrangement af denne art. Vi må derfor på forhånd advare imod, at der kan forekomme beskrivelser af forhold, der normalt må betragtes som obskøne eller anstødelige. 

Mødet afholdes i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium. Indgang i gården ved St. Augustins Kirke, Jagtvej 183B 2100 København Ø. 

Beskrivelse af aftenens tema og indhold: 

Den stadige og efterhånden mangeårige strøm af afsløringer af seksuelle misbrug, begået af katolske præster og andre ansatte personer, inden for rammerne af katolske institutioner, såsom børnehjem, skoler og præsteseminarier, eller på individuel basis, synes at have slidt hårdt på de troendes tillid til Kirken som Kristi frelsesinstitution for Guds folk.

I omtalen af disse hændelser fremdrages – med rette -ofrene for disse forbrydelser: Fortrinsvis børn og unge, som direkte har været udsat for dem. Og det afdækkes – ligeledes med rette – at lovovertrædernes foresatte i hierarkiet, ofte gejstlige af høj rang, i mange tilfælde – og undertiden med stor opfindsomhed og snilde – har dækket over disse nattens gerninger istedet for at rydde op og bringe uvæsenet til ophør gennem regulære juridiske procedurer.  Ofte er det kommet frem, at Kirkens folk, derunder især biskopper, ja formentlig sågar paver, synes systematisk at have holdt sig i uvidenhed om, hvad der er foregået, eller ligeså ofte aktivt at have dækket over det. Det er således velkendt, at man fra kirkelig side i mange tilfælde har valgt at søge at bringe ofrene til tavshed gennem trusler og økonomisk kompensation (læs: bestikkelse), der sammenlagt er løbet op i milliardbeløb (i dollars!), hentet fra de troendes kirkebidrag til andre formål.

Der hersker ikke tvivl om, at disse forhold, der efterhånden afdækkes for offentligheden, ikke blot skader Kirken som institution på en helt kvalificeret måde, men tillige for et utal af troende har været en anstødssten, der har medført reaktioner som desillusionering, ligegyldighed, fjendskab over for og udtrædelser af Kirken.  Og som kan antages at have ekkovirkninger i de kommende generationer…

Efter de senest kendte begivenheder: Pennsylvania afsløringerne samt Pave Frans’ brev til alle katolikker om aktivt at deltage i bekæmpelse af klerikalisme og seksuelle krænkelser, efterfulgt af en hidtil uhørt mistillidserklæring til Paven selv fra en kreds af højtstående prælater i Vatikanet (i form af utvetydige beskyldninger om, at Paven selv skulle have haft langvarigt kendskab til visse overgreb, men har forholdt sig tavs) – har Academicum Catholicums bestyrelse valgt, med kort varsel, at tage sagen op.

Dette sker ved et foredrags- og debatmøde tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00.

Fra arrangørernes side lægges der dog ikke vægt på at definere et tema for aftenen, hvor man søger at belyse de meget komplicerede kriminalistiske og kirkepolitiske aspekter af det enorme sagskompleks. Derimod søger vi at bidrage med at skitsere nogle væsentlige problemstillinger og spørgsmål, som forhåbentlig kan hjælpe os på vej ti til at forstå: Hvordan har det overhovedet kunnet lade sig gøre, at mennesker, der har viet deres liv til tjeneste for Gud og Kirken, har kunnet begå de rystende forhold, der er kommet til offentlighedens kundskab gennem overgrebssagerne?

веб займ займы онлайн на киви без отказа займы онлайн займ без отказа на карту займы на карту киви займ взять займ