academicum catholicum

 

 

AC-input til Synodekontaktgruppen

16. maj 2022 Til Synodekontaktgruppen, att. Nik Bredholt. Vedlagt følger notat om diskussionsmøde i AC afholdt 02. maj 2022. Emnet var den synodale proces i Verdenskirken og i særdeleshed i vores bispedømme. Notatet er søgt affattet på en sådan måde, at det forhåbentlig kan anvendes som bidrag til bispedømmets samlede input i den synodale proces’ videre forløb. Vi …

Read more

Synode-samtale i AC

Tid og sted: Mandag den 02. maj 2022 kl. 19:00 i Murstenslokalet (Jagtvej 183, indgang i gården i hjørnet ved Sankt Augustins Kirke). Alle menigheder, ordenssamfund og lægmandsorganisationer i det danske, katolske landskab har modtaget en indbydelse fra Pave Frans – formidlet af Biskop Czeslaw – til at deltage i den tidligere annoncerede synodale proces. …

Read more

Referat af Academicum Catholicums ordinære generalforsamling for året 2021

Afholdt: 31. marts 2022, kl 18.00 – 19.00 i Englesalen. I henhold til den udsendte dagsorden afhandledes følgende punkter. ad A. Valg af dirigent. Laurits Lauritsen valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede dernæst, at mødeindkaldelse med dagsorden var udsendt mindst tre uger før afholdelsen til hvert enkelt medlem (se § 10 i AC-vedtægterne).  ad B. Beretning …

Read more

AC-Nyhedsbrev nr. 11. 31. marts 2022.

Kære medelemmer af AC!  Dette nyhedsbrev er tillige den årlige beretning for 2022 og skal derfor ses som et skriftligt grundlag for foreningens ordinære generalforsamling 31. marts 2021. Sidste års generalforsamling blev afholdt, medens corona epidemiens truende skygge endnu lå over menneskeheden. I år har vi, siden den russiske invasion af nabolandet Ukraïna den 24. februar, været hjemsøgt …

Read more