academicum catholicum

 

 

AC-Nyhedsbrev nr. 10: Nytåret 2021 – 2022

Kære Medlemmer og Venner af Academicum Catholicum: Først bestyrelsens varme ønsker om et   velsignet Nytår 2022! Vi kan også ved dette årsskifte se tilbage på et usædvanligt kalender- og AC-aktivitetsår: Tolv måneder ifølge kalenderen, som kun blev til seks, hvis vi betragter på aktiviteterne.  – Det vil sige 2020-situationen, der gentog sig med visse variationer: de …

Read more

ADVENTSRETRÆTE med pater Martin Chase, S. J.

Academicum Catholicum kan atter i år indbyde medlemmerne til en mini-adventsretræte. I år afholdes den lørdag d. 27. november 2021 kl. 15 med forventet afslutning kl 17. Kl. 17:30, altså i direkte til tilslutning til retræten vil der være lejlighed til at deltage i vigiliemesse i huskapellet med pater Martin Chase som celebrant. Nærmere oplysninger: …

Read more

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 25. AUGUST 2021

ACADEMICUM CATHOLICUM A. Valg af dirigent og referent Niels-Henrik Assing bød velkommen til de fremmødte.  Der blev for første gang i foreningens historie live-streamet til dem, som ikke kunne deltage fysisk. Generalforsamlingen var i år også en markering af genåbningen for AC efter COVID-19 pandemien samt en markering af, at det i år er 125 …

Read more

Foredrag ved Generalvikar Niels Engelbrecht om Jesuitternes betydning for det højere skolevæsen i Danmark

Tirsdag den 09. november 2021 kl. 19:00 vil generalvikar Niels Engelbrecht, selv dimitteret fra Niels Steensens Gymnasium (NSG), og senere underviser på skolen, tale over emnet Jesuitternes betydning for det højere skolevæsen i Danmark.  Niels Engelbrecht fortæller om sit foredrag:  “Jesuitterne ville oprindelig slet ikke til Danmark, men så startede den tyske “jernkansler”, Otto von Bismarck sin Kulturkampf – og Berlingske …

Read more