Anders Arborelius gæster Academicum Catholicum

December 26, 2019


Torsdag den 23. Januar 2020 får AC besøg af ærkebiskop, kardinal Anders Arborelius i Sankt Augustin Kirke og Englesalen på Niels
Steensens Gymnasium, Jagtvej 183D i København.

Besøget begynder med, at biskop Anders Arborelius vil fejre messen med os kl. 18:00 i Sankt Augustins Kirke, hvorefter biskop Anders vil holde sit foredrag. Emnet for Biskop Arborelius’s foredrag er følgende:

“The Dark Night of the Soul – tjhe message of Saint John of the Cross for our Secularized North.”

Foredraget vil være på engelsk.

Aftenens foredragsholder, Anders Arborelius, O. C. D. vil belyse emnet ud fra et dybtgående kendskab til Johannes af Korsets teologi.

Biografi: Anders Arborelius blev optaget i Kirken i 1959 (som 20’årig) og aflagde de evige løfter som karmelit 10 år senere efter filosofiske, teologiske og filologiske studier i Rom og Lund.  Anders Arborelius var herefter medlem af kommunitetet i Norraby-klosteret  (ved Helsingborg) indtil udnævnelsen til biskop af Sverige i 1998. I 2017 udnævnte pave Frans biskop Anders til Nordens første kardinal og senere fulgte medlemskab af ikke mindre end tre kongregationer: for henholdsvis de kristnes enhed (2017), for de orientalske kirker og for klerus (2019). Efter at have modtaget kardinalværdigheden udtalte biskop Anders, at han så pave Frans’ handling som anerkendelse af Sveriges rolle som et immigrationsland, der er åbent for interreligiøs dialog. Hvilket da også understøttes af biskoppens egen praktiske rolle som brobygger mellem konfessioner og religioner. Det svenske magasin FOKUS kårede biskop Anders til Swede of the Year 2017.

Med sin alsidige baggrund som en moderne kirkehyrde, der levende deltager i tidens debatter og ofte har givet rammende, men dybt indfølte,  signalementer af vor postmoderne, sækulariserede tidsalders problemer, samtidig med at han i sit eget forfatterskab øser af en ægte og oplevet viden om mystikken, vil biskop Anders delagtiggøre os i sine tanker om, hvordan den store karmelitermystiker kan tale til os kristne af i dag: Hvordan han med sin teologi om sjælens mørke nat stadig kan tale et forløsende budskab ind i vor på mange måder mørke tidsalder, hvor kristne værdier trues fra alle sider.

Bøger af og om biskop Anders:

  • Biskopens novisår: en bok av, med och om Anders Arborelius, O. C. D. (Catholica 1998)
  • Jeususmanifestet (i samarbejde med Sten-Gunnar Hedin, pinsepræst) (Libris förlag 2003)
  • Ein Lächeln der Ewigkeit (Echter Verlag 2004)
  • Mit heiliger Ungeduld: Nichts ist unmöglich für Gottes Geist (St. Benno Verlag 2018).

Aftenen danner optakt til AC-sæsonen 2020, hvor det overordnede tema er de udfordringer og opgaver, som moderniteten og sækulariseringen stiller os overfor som kristne.